Organització Podem València ciutat

Amb el document organitzatiu del 2020 de Podemos, els òrgans del partit a la ciutat de València queden de la següent forma:

 • Cercle (territorial/districte/barri)

  • Persones militants, simpatitzants, votants… del partit que es reuneixen en Assemblea per a debatre i participar en la presa decisions de les diferents estratègies i plasmar la línia política a nivell local.
  • En cada Cercle hi ha 5 persones que són elegides cada any, per votació, per a encarregar-se de:
   • Organització i finances
   • Feminisme
   • Comunicació
   • 2 enllaços de Xarxes de Cercles Intercomarcals i Consell de cercles
 • Consell de Cercles i Xarxa de Cercles Intercomarcal

  • Xarxa de Cercles Intercomarcal
   • Òrgan per a escalar problemes i solucions a nivell autonòmic des dels cercles.
  • Consell de Cercles
   • Òrgan local que té caràcter deliberatiu i executiu al mateix temps. Les persones integrants dels Cercles que ho componguen poden traslladar la postura del seu àmbit de reunió i fixar així el debat i l’acció, tot això sense perjudici que alhora tinguen autonomia decisòria.
  • Tots dos Òrgans estan compostos per:
   • 2 persones de cada Cercle (territorial) de la ciutat
   • 6 persones triades per la Portaveu Municipal que provenen de l’òrgan “Consell de Coordinació”
 • Consell de Coordinació:

  • Òrgan col·legiat encarregat de fer les tasques executives quotidianes de caràcter polític i de coordinació interna.
  • És competent per a convocar al Consell de Cercles i haurà de reunir-se com a mínim una vegada al mes.
 • Consell Ciutadà Autonòmic (País Valencià)

  • És l’òrgan encarregat de debatre, decidir i eix-*cutar la direcció política de Podemos en el seu territori entre Assemblees Ciutadanes Autonòmiques ordinàries, i sempre d’acord amb l’aprovat en aquestes i amb la línia estratègica general de Podem.
  • Del total de persones que la integren, el :
   • 66% de persones són triades per l’Assemblea Ciutadana
   • 33% de persones provenen de 2 representants per cada Xarxa de Cercles Intercomarcals